NAŠE SLUŽBY

Naša spoločnosť získala licenciu na prevádzkovanie dopravy na dráhe od Úradu pre reguláciu železničnej dopravy (Slovenskej štátnej dopravnej autority) dňa 9.4.2004. Dnes fungujeme s Európskou licenciou železničného dopravcu na tratiach ŽSR na Slovensku a s bezpečnostnými osvedčeniami na tratiach SŽDC v ČR a MÁV v Maďarsku.

Vozebné výkony sú zabezpečovaná predovšetkým vlastnými lokomotívami. Pre severnú trasu bývalého československého prvého hlavného ťahu lokomotívami radu 121 a 140. Na tratiach druhého hlavného ťahu západného Slovenska a južných Čiech je to lokomotíva radu 242 certifikovaná aj na trate v Maďarsku. Kapacity sú dopĺňané dieselovými lokomotívami určenými aj pre zabezpečovanie prípojovej prevádzky na neelektrifikované vlečky a terminály.

SŽDS, a.s. má uzatvorené dohody o vzájomnej spolupráci pri odovzdávaní vlakov a vozňov s takmer všetkými národnými dopravcami krajín v okolí oblasti v ktorom operuje, medzi ktoré patria:

• CFR Marfa
• ČD Cargo
• HŽ Cargo
• PKP Cargo
• Rail Cargo Austria
• Rail Cargo Hungaria
• Slovenske železnice
• Srbija Kargo
• ZSSK Cargo
• Ukrzaliznicija

Nebránime sa spolupráci so žiadnym zo súkromných železničných dopravcov.

Členstvá spoločnosti v rôznych železničných organizáciách nám umožňujú vykonávať prepravy podľa prepravného práva CIM a v smere do krajín SNG aj CIM/SMGS.

Naša spoločnosť prevádzkuje:

• obojsmernú verejnú pravidelnú nákladnú dopravu
• verejnú nepravidelnú nákladnú dopravu za účelom prepravy nákladu
• dopravu na vlečkách

Orientujeme sa na:

• ucelené logistické vlaky v uzavretých dopravných reťazcoch
• obsluhu veľkých vlečiek
• vnútroštátnu dopravu
• zahraničnú dopravu

MÁTE ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU?

Na základe Vašej špecifikácie pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na prepravu materiálu podľa Vašich požiadaviek!