OBSLUHA VEĽKÝCH VLEČIEK

ZAHRANIČNÁ DOPRAVA

VNÚTROŠTÁTNA DOPRAVA

Slovenská železničná a dopravná spoločnosť, a.s.

Slovenská železničná dopravná spoločnosť a.s. bola založená v roku 2003. Licenciu na prevádzkovanie dopravy na dráhe má na Slovensku, Česku a v Maďarsku. SŽDS, a.s. má sídlo v Bratislave, prevádzku vo Zvolene a organizačnú zložku v Brne. Tohoto času prevádzkujeme 8 lokomotív, z toho 5 elektrických, 2 dieselové pre trate s normálnym rozchodom a 1 vlečkovú lokomotívu. SŽDS, a.s. má uzavreté dohody o spolupráci a vzájomnom odovzdávaní vozňov s nasledovnými krajinami: Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko, Ukrajina, Poľsko, Rakúsko. SŽDS, a.s. využíva systém CIM a CIM/SMGS.
Sortiment prepravovaných komodít je neobmedzený: kontajnerová preprava automobilových dielov, preprava stavebného materiálu, preprava chemických produktov (decht, benzol), obilia…

NAŠE SLUŽBY

Naša spoločnosť prevádzkuje obojsmernú verejnú pravidelnú nákladnú dopravu a verejnú nepravidelnú nákladnú dopravu za účelom prepravy nákladu (vecí) a dopravu na vlečkách.

LOKOMOTÍVY

Galéria lokomotív, ktoré používame na prepravu vašich komodít, vrátane podrobného technického popisu.

 

DOKUMENTY

Na tejto stránke nájdete všetky povolenia na prepravu, bezpečnostné certifikáty, certifikáty kvality a ďalšie dokumenty, ktorých držiteľom je naša spoločnosť.

PONUKA PRÁCE

Aj v týchto chvíľach hľadáme viacerých odborníkov na rôzne pozície v železničnej doprave a jej riadení. Navštívte práve túto stránku, aby ste zisitili viac!

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Adresy sídla a pobočiek, ale aj ekonomické informácie a ďalšie dôležité čísla získate práve na tejto stránke.

MÁTE ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU?

Na základe Vašej špecifikácie pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na prepravu materiálu podľa Vašich požiadaviek!

AKTUÁLNA PONUKA PRÁCE

Prečítajte si našu aktuálnu ponuku pracovných miest